PyroCluster - 1.díl

26.04.2005 Autor: 56% (565 hlasů)

1.díl z celkem 3.dílného tutoriálu, který je určen pro začátečníky s PyroClusterem. Ukážeme si v něm, jak vytvořit jednoduchou, ale kvalitní stoupající vodní páru, dým, efekty oheně, či mraků.

Trocha teorie

Co a na co vlastně PyroCluster je?
PyroCluster je modul určený pro tvorbu ohně, kouře, mlhy, mraků a jim podobných atmosférických efektů, které by se jinak vytvářely velmi složitým způsobem. Rendering efektů vytvořených v PyroClusteru navíc trvá relativně krátkou dobu. Pyrocluster při své práci využívá data poskytovaná částicovým systémem Cinemy 4D. Tyto částice samy o sobě nejsou při renderingu viditelné, pouze poskytují potřebné informace pro PyroCluster. Na jejich základě pak PyroCluster při renderingu vygeneruje příslušný volumetrický efekt, kombinující komplexní gradienty s fraktálovým filtrem, což umožňuje vyprodukovat prakticky cokoliv od plamenů raketového motoru až po husté mraky. Všechny efekty vytvořené v PyroClusteru jsou prostorové, mají tedy 3 dimenze a vlastní objem. Zároveň vrhají stíny a ovlivňují jiné objekty ve scéně. Není tedy žádný problém vytvořit například velmi realistickou animaci průletu kouřem nebo mračny.


(ilustrační obrázky)


Popisy a umístnění nástrojů, které budeme potřebovat:

Generátor částic- Objekty > Částice > Generátor částic – generuje jednotlivé částice, na kterých se při renderu zobrazí onen 3D shader. Můžeme v něm nastavit například počet, rychlost, životnost, hustotu, viditelnost atd. u částic. Aplikuje se na něj PyroCluster. V menu pod generátorem jsou další činitelé, kteří generované částice ovlivňují. U většiny poznáte vlastnosti už podle názvu např.: Gravitace, vítr, rotace. Všechny se dají umístnit na určité místo a dát jim určité rozměry. Bylo by moc složité popisovat, co každá z nich dělá, raději si to zkuste sami. Vhodnou kombinací několika z nich můžete docílit docela reálného chování.

Prostředí - Objekty > Scéna > Prostředí Aplikuje se na něj PyroCluster – vykreslení objemu. Normálně se používá k zabarvení celé scény (lehký nádech) do nastavené barvy, ale to mi teď nebudeme potřebovat.

PyroCluster ve Správci materiálů: Soubor > PyroCluster. Jeho součástí jsou dvě položky:
PyroCluster (Shader) – Zde vlastně vzniká konečný vzhled efektu. Dají se zde nastavit různé parametry a vlastnosti shaderu.
PyroCluster – vykreslení objemu: Základ vyrenderování efektu, je nutno jej aplikovat na prostředí.

Praxe:

Teď vás v několika stručných bodech navedu k vytvoření vodní páry:
1) Vložte generátor částic (Objekty > Částice > Generátor částic)


2) Vložte prostředí (Objekty > Scéna > Prostředí)


3) Vložte PyroCluster a Vložte PyroCluster – vykreslení objemu (Správce objektů: Soubor > PyroCluster > PyroCluster)


4)Přiřaďte PyroCluster ke generátoru částic a PyroCluster – vykreslení objemu k prostředí


5)Ve správci materiálů si vyberemePyroCluster a otevřeme ho.
6) V položce Hlavní > Nastavení si vybereme Páru. A na otázku jestli chceme změnit všechna nastavení dáme ANO.


7) Posuneme čas animace na 90 a vyrenderujeme.


Po pár jednoduchých krocích, máte vytvořenou vodní páru. Ale jak jsem již zmínil, chování částic se dá také ovlivňovat. A výsledek může bude vypadat mnohem lépe. Můžete si to zkusit. Vložte si Objekty > Částice > Turbulence.


Roztáhněte na výšku 500 a posuňte jej v ose Y tak, aby kvádr překrýval celý proud částic.
Chytněte posuvník na pásmu času a posuňte jej zpět na 0 a pak znovu 90.


Výsledný render by měl vypadat asi takto:


PyroCluster lze samozřejmě i animovat. Ale to si už necháme na příští díl ; )

Zdrojová scéna
Pokračování příště....
Vojtech Letal
56% (565x)


Kdo jak hlasoval?

Komentáře

Text
Editor
Help
Musíte být zalogováni.
<< < 0/0 > >>
0 příspěvků