Elektronka v Cinemě - 2.díl

21.02.2005 Autor: 55% (489 hlasů)

Tato část tutoriálu se zabývá tvorbou vnitřku elektronky. Tutoriál je mnohem delší než předchozí díl, neboť model vnitřku je mnohem složitější. S jeho tvorbou by neměl mít problémy snad ani začátečník protože jsem se pokusil zaznamenat vše krok po kroku.

Tvorba vnitřku elektronky
Tutoriál část 2.
Tato část tutoriálu se zabývá tvorbou vnitřku elektronky. Tutoriál je mnohem delší než předchozí díl, neboť model vnitřku je mnohem složitější. S jeho tvorbou by neměl mít problémy snad ani začátečník protože jsem se pokusil zaznamenat vše krok po kroku. Opět tu platí pravidlo že se nejedná o jediný způsob tvorby.

Posledně jsme skončili tvorbou baňky ale nepojmenovali jsme si ji. Učiníme tedy tak v tuto chvíli aby jsme měli lepší přehled o struktuře projektu. Přejmenujeme objekt válec na Baňka.
Přejmenujeme objekt válec na Baňka

Skryjeme objekt Baňka aby nám nepřekážel v další práci. Označte políčko tak aby bylo červené - označil jsem Vám ho malým červeným kroužkem.
Skryjeme objekt Baňka aby nám nepřekážel v další práci

Ze základních primitiv vybereme rovinu
Ze základních primitiv vybereme rovinu

Nastavíme výběr tažením, editaci bodů a převedeme objekt na editovatelný.
Nastavíme výběr tažením, editaci bodů a převedeme objekt na editovatelný

Přepneme na pohled z vrchu a vybereme body jako na obrázku.
Přepneme na pohled z vrchu a vybereme body jako na obrázku

Z pluginů vybereme plugin Polyline to Spline ( vytvoří křivku z označených bodů ).
Z pluginů vybereme plugin Polyline to Spline ( vytvoří křivku z označených bodů )

Ve správci objektů označíme objekt rovina a smažeme jej ( Delete ). K další práci jej už nebudem potřebovat.
Ve správci objektů označíme objekt rovina a smažeme jej ( Delete )

Nastavíme hodnoty podle obrázku.
Nastavíme hodnoty podle obrázku

Vložíme vytažení NURBS ( Extrude ).
Vložíme vytažení NURBS ( Extrude )

Zapneme posun aktivního prvku a editaci os objektu.
Zapneme posun aktivního prvku a editaci os objektu

Osy objektu které se nacházeli mimo objekt přesuneme do jeho středu.
Osy objektu které se nacházeli mimo objekt přesuneme do jeho středu

Zapneme editaci objektu k ( modelování ) a posun aktivního prvku. Celý objekt potom přesuneme do středu os v modelačním okně. Pokud si nejste jisti kde se střed nachází můžete si odkrýt objekt Baňka, poté ho opět skryjte.
Zapneme editaci objektu k ( modelování ) a posun aktivního prvku. Celý objekt potom přesuneme do středu os v modelačním okně. Pokud si nejste jisti kde se střed nachází můžete si odkrýt objekt Baňka, poté ho opět skryjte.

Nastavíme vytažení NURBS.Vytažení provedeme v ose Y a konce nastavíme na otevřené.
Nastavíme vytažení NURBS

Uchopíme objekt křivka a umístníme ho pod objekt Vytažení NURBS.
Uchopíme objekt křivka a umístníme ho pod objekt Vytažení NURBS

Označíme Vytažení NURBS.
Označíme Vytažení NURBS

Převedeme Vytažení NURBS na editovatelný.
Převedeme Vytažení NURBS na editovatelný

Zapneme výběr tažením a editaci polygonů.
Zapneme výběr tažením a editaci polygonů

Teď je vidět že objekt má zbytečně mnoho polygonů. Pokusíme se počet polygonů zredukovat.
Teď je vidět že objekt má zbytečně mnoho polygonů. Pokusíme se počet polygonů zredukovat.

Nastavíme aktivní nástroj tak aby označoval pouze viditelné prvky. ( nebude vybírat skrze objekt ).
Nastavíme aktivní nástroj tak aby označoval pouze viditelné prvky. ( nebude vybírat skrze objekt )

Označíme tyto dvě plochy.
Označíme tyto dvě plochy.

Klávesou Delete smažeme označené polygony.
Klávesou Delete smažeme označené polygony

Zapneme výběr oblasti tažením a editaci polygonů.
Zapneme výběr oblasti tažením a editaci polygonů

Vyvoláme si nabídku nástrojů a vybereme optimalizovat aby jsme se zbavily přebytečných bodů.
Vyvoláme si nabídku nástrojů a vybereme optimalizovat aby jsme se zbavily  přebytečných bodů

Ponecháme zaškrtnuta všechna políčka.
Ponecháme zaškrtnuta všechna políčka

Nastavte si pohled tak aby jste byly připraveni na tvorbu polygonu.
Nastavte si pohled tak aby jste byly připraveni na tvorbu polygonu

Vyvoláme si roletku s nástroji a vybereme Vytvořit polygon.
Vyvoláme si roletku s nástroji a vybereme Vytvořit polygon

Označujte body ve směru hodinových ručiček tak aby jste skončily ve výchozím bodě. Pozor: Je důležité mít zvolen pohled tak aby jste eliminovali možnost že se vám tam připlete bod který nechcete označit.
Označujte body ve směru hodinových ručiček tak aby jste skončily ve výchozím bodě. Pozor: Je důležité mít zvolen pohled tak aby jste eliminovali možnost že se vám tam připlete bod který nechcete označit.

Takto by mněl vypadat objekt po vytvoření polygonů.
Takto by mněl vypadat objekt po vytvoření polygonů

Přejmenujeme Vytažení NURBS na Anoda.
Přejmenujeme Vytažení NURBS na Anoda

Zapneme nástroj pro změnu velikosti aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování ).
Zapneme nástroj pro změnu velikosti aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování )

Povolíme zobrazení Baňky.
Povolíme zobrazení Baňky

Nyní změníme velikost Anody tak aby byla uvnitř Baňky.
Nyní změníme velikost Anody tak aby byla uvnitř Baňky

Přibližně takto by to mnělo vypadat.
Přibližně takto by to mnělo vypadat

Vybereme ze základních primitiv objekt.
Vybereme ze základních primitiv objekt válec

Zapneme posun aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování ).
Zapneme posun aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování )

Upravíme velikost tak aby jsme měli takovýto nízký válec.
Upravíme velikost tak aby jsme měli takovýto nízký válec

Přejmenujeme si válec na Slída.
Přejmenujeme si válec na Slída

Stiskněte klávesu Ctrl, ve správci objektů uchopte myší objekt Slída a přetáhněte jej dolů. ( tímto vytvoříme kopii objektu Slída ).
Stiskněte klávesu Ctrl, ve správci objektů uchopte myší objekt Slída a přetáhněte jej  dolů. ( tímto vytvoříme kopii objektu Slída )

Upravte pozici objektů Slída jako zde na obrázku.
Upravte pozici objektů Slída jako zde na obrázku

Objekty Slída umístníme pod objekt anoda.
Objekty Slída umístníme pod objekt anoda

Vypneme vliv Hyper NURBS a zakážeme zobrazení Objektu Baňka.
Vypneme vliv Hyper NURBS a zakážeme zobrazení Objektu Baňka

Ze základních primitiv vybereme krychli.
Ze základních primitiv vybereme krychli

Nastavíme rozměry krychle jako zde na vzoru.
Nastavíme rozměry krychle jako zde na vzoru

Přesuňte krychli do přibližné pozice jako zde na obrázku. ( pozor: posun provádějte pouze za žlutě označenou osu Y ).
Přesuňte krychli do přibližné pozice jako zde na obrázku. ( pozor: posun provádějte pouze za žlutě označenou osu Y )

Ze základních primitiv vybereme n-stěn.
Ze základních primitiv vybereme n-stěn

Hodnoty n-stěnu nastavte podle vzoru.
Hodnoty n-stěnu nastavte podle vzoru

Umístněte n-stěn do přibližné polohy jako zde, posunutím v ose Y.
Umístněte n-stěn do přibližné polohy jako zde, posunutím v ose Y

Přejmenujte objekt n-stěn na natavení, objekt krychle na nožička. Poté umístněte natavení pod objekt nožička.
Přejmenujte objekt n-stěn na natavení, objekt krychle na nožička. Poté umístněte natavení pod objekt nožička

V liště si najdeme Pole.
V liště si najdeme Pole

Objekty nožička a natavení umístníme pod vliv Pole.
Objekty nožička a natavení umístníme pod vliv Pole

Nastavte hodnoty podle vzoru.
Nastavte hodnoty podle vzoru

Povolíme zobrazení Baňky.
Povolíme zobrazení Baňky

Zarovnáme nožičky tak aby natavení bylo přibližně ve středu spodní hrany Baňky. Poté Baňku opět skryjeme.
Zarovnáme nožičky tak aby natavení bylo přibližně ve středu spodní hrany Baňky. Poté Baňku opět skryjeme.

Vybereme kreslení linky od ruky.
Vybereme kreslení linky od ruky


V bočním pohledu nakreslíme linku jako zde na obrázku. Tato linka bude představovat spojení nožiček ( kontaktů ) s vnitřkem elektronky.
V bočním pohledu nakreslíme linku jako zde na obrázku. Tato linka bude představovat spojení nožiček ( kontaktů ) s vnitřkem elektronky.

Vybereme kružnici.
Vybereme kružnici.

Vybereme potažení NURBS po křivkách ( Sweep ).
Vybereme potažení NURBS po křivkách ( Sweep )

Umístníme Kružnici a Křivku pod vliv Potažení NURBS v pořadí jako na obrázku. ( Kružnice udává informaci o objemu linky která je pod ní ).
Umístníme Kružnici a Křivku pod vliv Potažení NURBS v pořadí jako na obrázku. ( Kružnice udává informaci o objemu linky která je pod ní )

Nastavte parametry Kružnice podle vzoru. ( nastavení Rovina XY občas dělá problémy, je nutno ji otevřít a znovu ji vybrat - zřejmě BUG ).
Nastavte parametry Kružnice podle vzoru. ( nastavení Rovina XY občas dělá problémy, je nutno ji otevřít a znovu ji vybrat - zřejmě BUG )

Označíme Potažení NURBS
Označíme Potažení NURBS

Převedeme objekt potažení NURBS na editovatelný.
Převedeme objekt potažení NURBS na editovatelný

Po převedení objektu na editovatelný se nám objekt rozdělí na jeho skutečné části. Vybereme uzávěry a klávesou Delete je smažeme.
Po převedení objektu na editovatelný se nám objekt rozdělí na jeho skutečné části. Vybereme uzávěry a klávesou Delete je smažeme

Potažení NUBS umístníme pod vliv Pole, hierarchicky až pod natavení.
Potažení NUBS umístníme pod vliv Pole, hierarchicky až pod natavení

Linky by se teď měli nacházet v této pozici.
Linky by se teď měli nacházet v této pozici

Zvolíme posun aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování ).
Zvolíme posun aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování )

Posunem v ose Y zarovnáme linky jako zde na obrázku.
Posunem v ose Y zarovnáme linky jako zde na obrázku

Vybereme rotaci aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování ).
Vybereme rotaci aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování )

Rotací kolem osy Y upravíme linky tak aby zahnutí linek ve tvaru L směřovalo od středu ven. Zároveň se zvětší průměr pomyslné kružnice, kolem které jsou linky umístněné.
Rotací kolem osy Y upravíme linky tak aby zahnutí linek ve tvaru L směřovalo od středu ven

Zapneme posun aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování ).
Zapneme posun aktivního prvku a editaci objektu k ( modelování )

Tažením za osu X ( červená ) upravíme velikost tak aby jsme zarovnali konce linek s kontakty ( nožičky ).
Tažením za osu X ( červená ) upravíme velikost tak aby jsme zarovnali konce linek s kontakty ( nožičky )

Ze základních primitiv vybereme válec.
Ze základních primitiv vybereme válec

Nastavíme parametry válce podle vzoru.
Nastavíme parametry válce podle vzoru

Válec přejmenujeme na Střed.
Válec přejmenujeme na Střed

Ze základních primitiv vybereme krychli.
Ze základních primitiv vybereme krychli

Upravíme velikost krychle tak aby byla uvnitř Anody.
Upravíme velikost krychle tak aby byla uvnitř Anody

Pohled z boku
Pohled z boku

Přejmenujeme na Katoda.
Přejmenujeme na Katoda

Výsledek vaší práce by se neměl příliš lišit od tohoto již vyrenderovaného obrázku.
V další části se budeme věnovat texturování, včetně tvorby vlastních textur.
Výsledek vaší práce by se neměl příliš lišit od tohoto již vyrenderovaného obrázku
Emanuel Poláček
55% (489x)


Kdo jak hlasoval?

Komentáře

Text
Editor
Help
Musíte být zalogováni.
<< < 0/1 > >>
9 příspěvků
01.12.2006 14:23
Orlovkyne
Uživatel
 
jo! Tyy textury potřebuji už..:-)
28.08.2006 21:39
ikonka
Uživatel
 
kdy bude další tutoriál ?
09.01.2006 12:57
ikonka
Uživatel
 
Pohoda ale mohly by tu davat aj zlozitejsie veci
16.09.2005 09:33
ikonka
Uživatel
 
Cau lidi neposlal by ste m nkdo tu elektronku na email : vylefi@seznam.cz moc ji potrebuju a ja na to modelování moc nejsem PROSIM Dik
25.06.2005 08:47
ikonka
Uživatel
 
Měko by se vytvořit pokračování, jinak je to supar
27.02.2005 00:10
ikonka
Uživatel
 
tu elektronku co sem vymodeloval ja vypada skutecne jako pl 504, ukazal sem model otcovy a ten jakmile ji uvidel ,hlasil ze to je pl504 ze se zhavy na 24 voltu atd... P.S a to sem zacatecnik