RTG

01.11.2004 Autor: 66% (82 hlasů)

Jedná se o tvorbu materiálu, díky kterému vypadají objekty jako na rentgenovém snímku.
Jedná se o tvorbu materiálu, díky kterému vypadají objekty jako na rentgenovém snímku.


Otevřete material editor a vyberte nepoužívaný slot pro materiál.

Změňte Type na Blend, vyhoďte starý materiál (discard) a pojmenujte na RTG.

Klikněte na tlačítko u Material 1 a pojmenujte jej na Inner.
Nastavte:
Ambient barvu na RGB 0,0,32

Diffuse barvu na RGB 0,0,0

Specular barvu na RGB 255,255,255


Specular Level na 30

Glossiness na 40.

Předvědčete se, že Self-Illumination je na nule.


Pod Extended Parameters nastavte Falloff na In a Amt na 100. Dejte Type na Additive.

Běžte zpět do Parent Material.
Teď klikněte na Material 2 a pojmenujte na Outer.
Nastavte:
Ambient barvu na RGB 0,0,32.

Diffuse barvu na RGB 200,200,255 (světle modrá)

Specular barvu na RGB 255,255,255


Specular Level na 30

Glossiness na 40

Self-Illumination na 100.


Pod Extended Parameters nastavte Falloff na In a Amt na 100. Dejte Type na Additive.

Běžte zpět do Parent Material.
Nyní klikněte na tlačítko u Mask a vyberte Falloff z Material/Map Browser okna.
Když rozbalíte rolovátko Mix Curve, můžete ovládat bod jako ten vpravo. Jen klikněte a podržte tlačítko na ikonce Add Point (3. zleva) a po rozbalení vyberte spodní ikonku. Potom můžete kliknout na křivku, čímž přidáte bod (point).

Dále vyberte ikonku Move (ta vlevo) a upravte křivku uchopením a následným posunem bodu.


Experimentujte s tvarem křivky, dokud nebudete mít materiál dle Vašich představ.

Martin Procházka
66% (82x)


Kdo jak hlasoval?

Komentáře

Text
Editor
Help
Musíte být zalogováni.
<< < 0/0 > >>
0 příspěvků