Rozbití geometrie objektů

01.10.2004 Autor: 56% (578 hlasů)

V tomto návodu si ukážeme jak rozbít geometrií koule pomocí částicového systému PARRAY, ve scéně použijeme také gravitaci a deflektory.

V tomto návodu si ukážeme jak rozbít geometrií koule pomocí částicového systému PARRAY, ve scéně použijeme také gravitaci a deflektory. Než se do toho pustíme, tak upřesním použité zkratky: (P) - PERSPECTIVE pohled, (T) - TOP, (L) - LEFT, (F) - FRONT. Ve scéně jsem použil základní jednotky - GENERIC UNITS - nastavení v menu UNITS SETUP.

  Vytvoření objektů

V pohledu (T) vytvořte BOX (najdete ho v menu CREATE/GEOMETRY/STADARD PRIMITIVES) o těchto parametrech LENGHT 100, WIDTH 100, HEIGHT 100. BOX použijeme později jako desku o kterou rozbijeme kouli na fragmenty. V (T) vytvořte SPHERE (ikona je ve stejnem menu viz BOX) jako RADIUS zadejte 8 a kouli umístěte na střed BOXu a posuňte (F) v ose y nahoru zhruba o dvojnásobek velikosti BOXu.

BOX (T)SPHERE (F)

  Animace koule

Nyní budeme animovat pohyb koule, která bude padat se shora a zastaví se o kvádr. V pohledu (F) označte SPERE, klikněte na animační lištu, přesuňte ji doprava na políčko 10 a zapněte ANIMATE - jakmile nyní s čímkoliv pohneme program vytvoří animaci. Bude vycházet z toho, že začíná snímkem 0 a tím spočítá interpolaci mezi ním a snímkem na kterém se právě nacházíme. V (F) posuňte koulí směrem dolu v ose Y tak, aby se dotkla kvádru. Klikněte na ikonu ANIMATE - tím vyskočíme z animačního módu.

ANIMAČNÍ LIŠTAANIMATE(F)


  Rozbití geometrie

V menu CREATE/PARTICLE SYSTEMS vyberte PARRAY a vytvořte jej v (T) na jeho velikosti a umístění nezáleží. Nyní použijte PICK OBJECT (roletka BASIC PARAMETERS) a potom kliněte na kouli - tím jsme přiřadili k částicovému systému tento objekt jako emitor částic.

PARRAY(T)


PICK OBJECT

Označte vytvořený PARRAY a posuňte animační lištou na snímek 30 - tím uvidíme, jak se částice v průběhu času pohybují. V menu MODIFY změňte následují parametry. V roletce BASIC PARAMETERS/VIEWPORT DISPLAY na MESH (zobrazení částic jako polygonů). V roletce PARTICLE GENERATION/PARTICLE MOTION změňte SPEED=20 (rychlost), DIVERGENCE=50 (rozdílnost pohybu) v SUBMENU PARTICLE TIMING nastavte EMIT START=11 (počátek vyzařování částic), LIFE=100 (život každé částice).

PARAMETRY PRO PARRAY

V roletce PARTICLE TYPE/PARTICLE TYPES změňte typ částic na OBJECT FRAGMENTS (na vytvoření částic použije geometrií vybraného objektu). V PARTICLE TYPE/OBJECT FRAGMENT CONTROLS nastavte THICKNESS na 3 (čím vyšší použijeme hodnotu, tím tlustší budou částice vypadat), dále nastavte NUMBER OF CHUNKS na 20 (tím omezíme výsledný počet částic).V stejném menu, ale v roletce MATL MAPPING AND SOURCE vyberte PICKED EMITTER (materiál pro částicový objekt bude stejný jako emitor částic).

PARTICLE TYPEPICKED EMITTER


(F)


  Vytvoření gravitace

Tento pohyb částic by se vyskytoval pouze za podmínky,že by zde byla nulová gravitace, a proto pokud chceme imitovat fyzikalní zákony platné na této planetě musíme nějakou vytvořit.V pohledu (T) vytvořte GRAVITY (menu CREATE/SPACE WARPS/PARTICLES A DYNAMICS) o síle STRENGHT=1,5. Nyní jí svážeme s částicovým systémem. Pomocí ikony BIND TO SPACE WARP klIkněte nejprve na GRAVITY, nepouštějte levé tlačítko myši a a potom klikněte na PARRAY.

GRAVITYBIND TO SPACE WARPSVÁZÁNÍ OBJEKTU S PARRAY


  Deflektory

Aby se částice odrazily od vytvořeného kvádru musíme použít deflektor částic. Vytvořte v (T) UDYNAFLECT - na jeho velikosti a umístění opět nezáleží (najdete ho v menu CREATE/SPACE WARPS/DYNAMICS INTERFACE) v paramatrech klikněte na ikonu PICK OBJECT (objekt od kterého se budou počítat odrazy) a vyberte kvádr. Dále v roletce PARTICLE BOUNCE nastavte BOUNCE=0,7 (tím snížíme velikost odskoků). Nyní ho opět spojte pomocí ikony BIND TO SPACE WARP s PARRAY.

U DEFLEKTOR(T)


 Rozmazání pohybu.

Aby animace vypadala věrohodněji použijeme na PARRAY motion blur, která rozmaže pohybující se objekty. Označte PARRAY, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte PROPERTIES. Jako MOTION BLUR zaškrtněte IMAGE, MULTIPLIER=0,7.

MOTION BLUR


  Nastavení viditelnosti koule

Kouli jsme nechali rozpadnout na fragmenty pomocí PARRAY ale nezpůsobyli jsme tak její úplné zaniknutí po rozpadu - s tím nám pomůže parametr VISIBILITY (viditelnost). Nahoře v menu TRACK VIEW vyberte NEW TRACK VIEW (vytvoříme tak nové TRACK VIEW), označte v něm SPHERE a poté klikněte na ADD VISIBILITY TRACK (vytvoření pole pro viditelnost).

NEW TRACK VIEW TRACK VIEW/SPHERE


ADD VISIBILITY TRACK

Nyní označte novou položku VISIBILITY a ikonkou ADD KEYS vytvořte kliknutím dva klíče vedle sebe. Klikněte pravým tlačítkem myši nejprve na levý klíč a nastavte parametry viditelnosti jako na obrázku, to samé udělejte s druhým klíčem.

VISIBILITY TRACKADD KEYSVYTVOŘENÉ KLÍČE


KEYKEY


Nyní můžete vyrendrovat celou animaci. Vyzkoušejte si změnit různě parametry objektů PARRAY, GRAVITY a UDYNAFLECT - je jich opravdu velmi hodně.

(P)RENDER (P)

3dmaximum
56% (578x)


Kdo jak hlasoval?

Komentáře

Text
Editor
Help
Musíte být zalogováni.
<< < 0/0 > >>
0 příspěvků