REAKTOR 1. díl

01.10.2004 Autor: 55% (425 hlasů)

Tento tutorial je psán tak, aby ho zvládli i začátečníci. V tutorialu vám popíšu co to je plugin Reaktor v 3Ds MAX a ukáži jak ho požívat.

Tento tutorial je psán tak, aby ho zvládli i začátečníci. V tutorialu vám popíšu co to je plugin Reaktor v 3Ds MAX a ukáži jak ho požívat. Od verze 3Ds MAX 5 je Reaktor přímou součástí produktu bez nutnosti použití licenčního čísla. Reaktor slouží k simulaci fyzikálních vlastností měkkých a pevných těles, dokáže simulovat hladinu vody, lano, látku a mnoho dalších. Ukážeme si tedy jak vyrobit jednoduchou scénu s využitím těchto funkcí.

1. Kde se reaktor nachází ?

 2. Popsání funkcí které potřebujeme

 

 (funkce, které nepotřebujeme chybí, ale jsou tu i ty funkce, které použijeme v příštím díle)

 

Funkce reaktoru se nachází  v menu create-helpers-reactor(obr.1) My si ale zvolíme přehlednější postup

 

 

Rigid Body Collection - ovladač pevných těles

Cloth Collection - ovladač látky

Soft Body Collection - ovladač měkkých těles

Rope Colection - ovladač pro lano

deforming mesh collection -

Cloth Modifier - modifikátor látek

Soft Body Modifier - modifikátor měkkých těles

Rope Modifier - modifikátor pro lano

Wind System - vítr

Fracture systems -

Water WSM system - simulace hladiny vody

Plane Primitive - vytvoří plochu dopadu pro ostatní tělesa

Show In Window - Rychlé shédnutí scény v OpenGL

Perform Simulation - Slouží k výpočtu funkcí reaktoru

Analyze World - analyzuje scénu a zjistí chyby

Export World - exportuje nastavení reaktoru

 

V horní liště v menu customize klikneme na load custom UI Scheme a vyberem reactor_dark.ui. Zobrazí se nám reaktor panel,kde jsou ty samé funkce jako na obr.1

Obr.1

 

3. Vytvoření scény

Nyní si vytvoříme jednoduchou scénu.V okně perspektive si vytvoříme několik boxů a kouli, jak to vidíte na obrázku. Čím bude mít koule méně polygonů, tím rychleji reaktor vypočítá scénu. Obrázek vypadá takto, protože chceme aby kulička seskákala po boxech dolů

 

4. Aplikování do scény

 

Teď přiřadíme všem tělesům ve scéně funkci rigid body collection

Klikneme na tlačítko a vytvoříme ve scéně objek rigid body sellection. Označíme vzniklý ovladač a v command panelu v menu Modify přiřadíme tento ovladač ke všem tělesům, které potřebujeme, aby spolu reagovaly (v našem případě to jsou všechny objekty ve scéně). klikneme tedy na Add a vybereme všechna tělesa.

Reaktor tedy pochopí kouli a tři boxy jako pevná tělesa.

5. Výpočet reaktoru

 

Když už máme scénu vytvořenou, musíme přiřadit kouli nějakou váhu, aby padala dolů. U boxu nepřiřadíme žádnou váhu, protože chceme, aby zůstaly stále na stejném místě.

obr.5

obr.6

Přepneme se tedy v command panelu do Utilities a zde vybereme tlačítko reaktor (obr.5).

Rozbalí se nám panel ve kterém se přepneme do properties. Označíme ve scéně kouli a v Mass vybereme 1 Kg, Elasticity (pružnost) 1,0 a Friction (tření) 0,3. V Simulation Geometry - Convex zaškrtneme Use Bouding Sphere viz. obr.6.Poté v roletce Advanced pod collision nastavte Tolerance na 0,5 (aby byl výpočet přesnější)

 

 

 

Nyní je scéna připravená k výpočtu. V roletce Simulation vybereme směr gravitace po ose Z nastavíme minusovou hodnotu, jinak by nám koule odletěla. V roletce Animation a Export zaškrtneme Update Viewports (abychom viděli postup výpočtu ve wiev portu) a zapněte Perform Simulation (obr.7) . Scéna se během chvilky dopočítá a animace je hotova.

Je tu ještě možnost prohlédnout si animaci bez výpočtu pomocí tlačítka Show In Window . zobrazí se nám okno (obr.8) V physics nastavte RealTime a v Simulation zmáčkněte Play / Pause. Ukáže se nám náhled animace v OpenGL

obr.7

obr.8

 

 

 

 

zde je výsledná animace s použitím jednoho světla *.avi v ZIPu ( 98Kb, rozlišení 320 na 280 )

zde je výsledná scéna ke stažení v ZIPu ( 24Kb )

 

V 2.dílu si ukážeme další funkce v reaktoru - budeme simulovat látku, hladinu vody, měkké těleso, vítr

2.díl tutorialu

Michal Kotek
55% (425x)


Kdo jak hlasoval?

Komentáře

Text
Editor
Help
Musíte být zalogováni.
<< < 0/0 > >>
2 příspěvků
15.08.2006 00:04
mk3d
Uživatel
 
Ahoj. Mozna jsi nezapnul pocitani v mesich, nebo jsi dal spatnou toleranci.
15.08.2006 00:04
mk3d
Uživatel
 
Ahoj. Mozna jsi nezapnul pocitani v mesich, nebo jsi dal spatnou toleranci.